Инвеститорите искат пазар на деривати

Две са възможностите за възникване на търговия с деривативни инструменти в България. Това са търговията с индексни фючърси и секюритизацията на ипотечни кредити.

Към първата алтернатива поглеждат все повече взаимните фондове, част от които съзират надценяване на българските акции и възможност за корекции в посока надолу, пише в. "Дневник".

Самите фючърси могат да предпазят инвеститора от спада при акциите, върху чийто индекс е издаден. Ниската ликвидност и дневни обороти на БФБ - София, които бяха считани за основна пречка, пък бележат значително подобрение през последните месеци и така се създават реални възможности за тяхното издаването на фючърси.

"При липсата на инвестиционни възможности и нарастващия финансов ресурс средствата се насочват към компаниите с най-добра ликвидност. Това създава предпоставки за възникването на "балон", а търговията с фючърси може да предотврати това, като поеме голяма част от свободните пари", коментира Петко Вълков, изпълнителен директор на "Бенчмарк асет мениджмънт".

Според него голяма част от чуждите инвеститори вече се притесняват от липсата на възможности за маржин търговия и къси продажби в България.
Втората инвестиционна възможност пък се отваря пред пенсионните фондове и банките. "Секюритизираните вземания са актив с фиксирана доходност и нисък риск, от който могат да се възползват пенсионните фондове.

За самите банки пък това е продажба на вземания, с която могат да финансират дейността си", коментира Паулиус Кунчинас от консултантската компания "Оксфорд бизнес груп".

Това обаче още не е осъзнато като необходимост и затова не е познато на българския пазар. Съотношението на ипотечните кредити към БВП е сравнително ниско.

Така въпреки ипотечната криза на ипотечния пазар в САЩ, която се отрази и върху международните борси, и кредитната експанзия в България рискът при подобна инвестиция у нас е сравнително нисък.

Освен това българските банки имат много разумна политика при управлението на риска. Проблем е единствено ниският БВП на глава от населението, допълни Паулиус Кунчинас. "

източник:www.expert.bg