При инвестиции на кредит се спазва твърдо отношение към собствения капитал

Какви биха били загубите на даден инвеститор, в случай че е вложил средства на БФБ-София преди началото на низходящия тренд в края на миналата година и е използвал 20% заемен капитал? Например, ако инвеститор е с общи инвестиции за 100 хил. лв. и 20 хил. лв. кредит, при преживения спад на пазара от 85% от върха, то този инвеститор би фалирал защото би имал активи за 15 хил. лв. и кредит за 20 хил. лв.

При инвестиции в акции с използването на привлечен капитал трябва да се спазва твърдо съотношение на привлечения към собствения капитал, известно като ливъридж, каза по-време на юнската среща на Клуб Investor.bg Алекси Андонов, инвеститор с над 14 годишен опит на българския и международните капиталови пазари.

По време на юнската среща с Алекси Андонов SOFIX бе около 1 200 пункта, а вчера беше 368 пункта или спад от 69%. В този случай от юнска инвестиция за 100 хил. лв. с 20 хил. лв. на кредит биха останали 31 хил. лв. от които 20 хил. лв. кредит. Изчисленията са без да се отчитат загубите от разходи за лихви.

В зависимост от типа кредит има особености. Ако е репо-сделка има шанс изискването за довнасяне на пари при маржин кол* да ограничи загубите. Но част от финансиращите страни предлагат довнасяне не на пари, а на акции, което при преживяния силен спад е мечешка услуга. Ако кредитът е дългосрочен (ипотечен или потребителски) няма маржин кол, което спестява риска от затваряне на позицията и липса на активи при евентуално възстановяване в следващите години.

Инвеститорите често увеличават ливъриджа при спад на цените, потвърждавайки старото правило че знаят цените (които са се понижили, тоест са станали по-атрактивни), но не знаят стойността на акциите, от която реално зависи атрактивността. Така много инвеститори на нашия пазар се приближиха до още по-големите загуби. Тази грешка се посочва и като една от причините за фалита на Lehman Brothers, която вместо да продава е купувала от токсичните облигации.

Дори и да звучи парадоксално, умението да се продава на загуба е това, което отличава добрия инвеститор на пазара, заяви Алекси Андонов, като уточни че при един и същи фундамент акциите могат да се търгуват при 5 и 25 коефициент цена/печалба - P/E.

*Изискване към клиента за внасяне на допълнителни парични средства за покриване на открити позиции