Мит ли са вече шеметните доходности от инвестиция във взаимен фонд

Ако само с една дума трябва да се опише лятото на 2007 г., то тя ще е бурно. С особена сила това важи за развитието на капиталовия пазар в страната. Пазарът растеше с такива темпове, че никой не очакваше скоро това да приключи. Твърде приятно беше станало всеки ден да се регистрира нов растеж. Неизбежното, обаче, се случи. Всички, които го очакваха получиха отговор кой ще е деня – 31.10.2007 г. Това е денят, в който започна коригирането на пазара, което все още не е приключило. Макар и с определена цикличност тенденцията е ясно изразена – устойчив спад. Статистиката сочи, че за последните 3 месеца основните борсови индекси са изгубили между 15% и 20% от стойността си.

Засегнатите

Като част от участниците на капиталовия пазар осезаемо бяха засегнати взаимните фондове. Шеметните доходности от над 90% - 100% при някои от тях започнаха бързо да се стопяват. Някои фондове поеха труса по-леко, други по-тежко. За съжаление пощадени от общата тенденция почти нямаше.

Нова година - нова тенденция

Новата тенденция е добре позната стара - обезценката на книжата на фондовете продължава и през новата година. Показател за това са доходностите им от началото на годината. С изключително редки изключения, основната част от тях са отрицателни стойности. Голяма част от взаимните фондове загубиха около 2% до 6% от доходността си само за две работни седмици.

Още няколко думи за взаимните фондове

Ще им обърнем повече внимание, тъй като именно към тях беше голям интересът докато растеше борсата. Може би точно този засилен интерес изигра лоша шега на инвеститорите. Възможността за постигане на доходност в рамките на 90%, 100%, а дори и повече беше станала реалност и това провокира голям брой инвеститори да „излеят” парите си на капиталовия пазар. По думи на специалисти от бранша, пазарът беше стигнал до състояние на „истерия”. Ежедневното „наливане” на пари на борсата надуваше с бързи темпове балонът, който в крайна сметка не издържа и се спука.

Равносметката

Със сигурност има разочаровани инвеститори, поради което винаги трябва да се помни, че загубата е неделима част при инвестирането на капиталов пазар. За съжаление родните инвеститори подходиха със свръх очаквания. Впечатлени от отличните минали резултати, инвеститорите инвестираха с надеждата, че и занапред ще е така. Това, обаче, им изигра лоша шега - стратегията се оказа неудачна.

Въпреки всичко не може да се отрече, че инвестиралите в точния момент (около година по-рано) получиха тези така мечтани трицифрени доходности. Големият въпрос тук е „Ще се повтори ли отново този ръст и ще бъдат ли отново взаимните фондове източник на добра доходност?”. В зависимост от гледната точка, отговорът определено би могъл да е „ДА”. Със сигурност те ще предлагат добра доходност и занапред, но подчертаваме добра, а не такава, каквато бяхме свикнали да виждаме половин година. Въпреки, че такава прогноза може би е неприятна за част от инвеститорите, те трябва да приемат фактите. А фактите са такива, че подобен ръст на борсата е възможен, но не е вечен. Той би могъл да се повтори в определена степен, но едва ли ще бъде толкова продължителен.

Със сигурност съществуват инвеститори, които са инвестирали точно преди обръщането на борсата в посока надолу и подобни прогнози не биха ги обнадеждили. Въпреки това, алтернативи има и за тях. Въпреки, че цените на книжата на фондовете падат, те биха могли да закупят нови. Смисълът на цялата операция е да се намали средната стойност на инвестицията и когато пазарът се обърне отново в посока нагоре, по-лесно да възстановят загубите си. Дори и от падащ пазар могат да се извлекат ползи, поради което прибързаното освобождаване от губещи позиции може дори още повече да влоши общата конюнктура.

Бъдещето

Тенденцията на падане на борсата през последните седмици съвсем не трябва да се приема, като краят на взаимните фондове. Падовете и ръстовете са част от развитието на една борса. По принцип срокът на инвестицията във взаимен фонд би трябвало да е поне 2-3 г., дори и повече. От такава гледна точка, тези колебания са по-скоро временни тенденции, отколкото значими промени на борсата. Със сигурност след време трендът отново ще се обърне. Нормално е да се реализира малко по-ниска доходност от очакваната, но все пак тя ще е достатъчно добра. И за да се постигне това, пак ще бъде повторено – книжата трябва да се държат достатъчно дълго време. Прибързаното освобождаване от тях при първия спад на борсата може да се окаже неразумен ход. Само бъдещето ще покаже колко печеливша може да е инвестицията във взаимен фонд. Определено тя ще е такава, но не и в размерите, които наблюдавахме от средата на миналото лято.